ยินดีต้อนรับสู่...เว็บไซต์โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 2554

 
เข้าร่วมโครงการ :  ปี 2554
โลโก้ :  
ชื่อสถานประกอบการ :  หจก. อโกรโปรเกรส
ประเภทกิจการ :  กระเทียมเจียว พริกป่น
ชื่อ - นามสกุล (เจ้าของ) :  นายสันติสุข ธัญวงษ์
ที่อยู่ :  228 หมู่ 1 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา
ภาค :  ภาคเหนือ
จังหวัด :  พะเยา
รหัสไปรษณีย์ :  56000
โทรศัพท์ :  054-412841